gag.org.il - היחס לעבירות פליליות בתודעה הציבורית בישראל - חלק 2
מאמרים

היחס לעבירות פליליות בתודעה הציבורית בישראל - חלק 2


אך טרם השבענו את רצוננו לתור אחר הסבר כיצד נולד הפער בין התודעה הציבורית הכללית לתודעה העיתונאית בתקשורת הישראלית. מה מקור הפער וכיצד ניתן ליישבו.

למודעת זאת, שהסיקורים הנרחבים שבתקשורת הישראלית גם על עבירות של הונאה שוחד ושאר פלילים זוכים לסקירה נרחבת אם מדובר בחשד נגד נבחרי ציבור היושבים בניחותא על כסאות מנהל מפוארים, או כאלו הנושאים משרה פקידותית בחירה במשרדי הממשל המלאים בכל טוב המכילים ריהוט משרדי שכזכור נקנה מכספי ציבור. אולם טרם זכינו לחשיפה נרחבת של מעצר של אזרח פלוני אלמוני החשוד כי העלים מס, שיחד או הטריד מינית מהסיבה שאין לציבור עניין בכך. אולם, כך למעשה התקשורת עצמה מינה ובה יוצרת את אותו חיץ בו היא מנסה להדיר את רגליה משם החיץ בין עבירות פליליות חמורות מצד תדמיתם לצד עבירות פליליות שאינם נושאות תדמית רעה. העלמת מס בעיני הציבוריות הישראלית נחשבת אומנם לחמורה. זאת אנו נוכחים לדעת שכאשר נעצר בכיר במממשל בחשדות להעלמות מס, הרי שכולם מלכחים את ידיהם ורוטנים בבוז על השחיתות המדינית. ומשום מה דבר לא מתחלחל בקרב שוק העצמאים בישראל. לא מעטים מעלימים הכנסות רבות והאומדן להעלמות מס עומד על עשרות מילארדי שקלים בשנה סכומים אלו הם סכומי עתק. וחוסר הצדק שבדבר טרם נקבע בתודעה בישראל.

חזרה לחלק ראשון